EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Nevíte kam umístit odpad, který vzniká při stavbě, rekonstrukci rodinného domu nebo rozsáhlém úklidu. Naše společnost vám zprostředkuje ekologickou likvidaci odpadů. Na přijetí odpadů vyřídíme „Potvrzení o přijetí odpadu k likvidaci.“ Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti nepřepravujeme. Seznam odpadů, které je možné přepravovat: KATALOG ODPADŮ

Nejčastější odpady, které spadají do kategorie nebezpečných odpadů a nesmíme je přepravovat: lednice, televize, monitory a zařízení s klasickou skleněnou obrazovkou, materiály s obsahem azbestu, eternit, asfaltové lepenky, bateriové články, zářivky, barvy, ředidla, syntetická maziva, zbytky pohonných hmot nebo tekutých paliv, provozní automobilové kapaliny, tiskařské barvy, tonery

Mám zájem o tuto službu