Ceník materiálů

KAMENIVO

DK DRCENÝ KÁMEN 0-4

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 0-4 je vhodná pro podsypy nebo zásypy inženýrských sítí.

CENA BEZ DPH
232.00 Kč/t
CENA S DPH
280.72 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN 4-8

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 4-8 je vhodná na podsypy, zásypy nebo výrobu betonu.

CENA BEZ DPH
433.00 Kč/t
CENA S DPH
523.93 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN 8-16

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 8-16 je vhodná na podsypy, zásypy nebo výrobu betonu.

CENA BEZ DPH
379.00 Kč/t
CENA S DPH
458.59 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN 16-32

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 16-32 je vhodná na podsypy, zásypy nebo výrobu betonu.

CENA BEZ DPH
375.00 Kč/t
CENA S DPH
453.75 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN 32-63

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 32-63 je vhodná pro kamenné zídky, gabiony nebo zahradní architekturu.

CENA BEZ DPH
345.00 Kč/t
CENA S DPH
417.45 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN - ŠTĚRKODRŤ 0-32

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 0-32 je vhodná na podsypy, zásypy, komunikace nebo velmi dobrá na zhutnění.

CENA BEZ DPH
299.00 Kč/t
CENA S DPH
361.79 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN - ŠTĚRKODRŤ 0-63

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 0-63 je vhodná na podsypy, zásypy, komunikace nebo velmi dobrá na zhutnění.

CENA BEZ DPH
299.00 Kč/t
CENA S DPH
361.79 Kč/t

DK DRCENÝ KÁMEN - ŠTĚRKODRŤ 0-150

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a poté se následně třídí na jednotlivé frakce. Kamenivo má nepravidelný tvar, ostré hrany a drsný povrch. Tato frakce 0-150 je vhodná na podsypy, zásypy a komunikace.

CENA BEZ DPH
291.00 Kč/t
CENA S DPH
352.11 Kč/t

OKRASNÝ KAČÍREK 16-22

Kačírek je moderní a elegantní materiál, který má uplatnění v zahradní architektuře / zahrady, jezírka, parky /. Dále je vhodný na obsypy podezdívek rodinných domů drenáže a trativody.

CENA BEZ DPH
1 050.00 Kč/t
CENA S DPH
1 270.50 Kč/t

ŠTERKY, PÍSKY

ŠTERK 0-4

Štěrk je složka, která v betonu zastává funkci plniva. Tato frakce 0-4 se používá do betonové směsi nebo k dalšímu zednickému zpracování.

CENA BEZ DPH
365.00 Kč/t
CENA S DPH
441.65 Kč/t

ŠTERK 0-22

Štěrk je složka, která v betonu zastává funkci plniva. Tato frakce 0-22 se používá zejména k betonování velkoobjemových prvků, jako jsou základové pasy či patky.

CENA BEZ DPH
385.00 Kč/t
CENA S DPH
465.85 Kč/t

PÍSEK ŽLUTÝ 0-2

Tento písek je vhodný k použití jako přísada do omítek, malt a k zásypům výkopů.

CENA BEZ DPH
355.00 Kč/t
CENA S DPH
429.55 Kč/t

PÍSEK PRANÝ 0-2

Tento písek je vhodný k použití na spárování dlažby.

CENA BEZ DPH
365.00 Kč/t
CENA S DPH
441.65 Kč/t

CEMENT

UNICEMENT 32,5 R - CEMENT HRANICE

Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu a je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd / pro domácí použití /. Není vhodný pro betonové konstrukce vystavené velkému mechanickému zatížení a do agresivního prostředí. POZNÁMKA: 25 kg / pytel, 56 ks / paleta

CENA BEZ DPH
53.00 Kč/pytel
CENA S DPH
64.13 Kč/pytel

RECYKLÁTY

ASFALTOVÝ 0-11

Asfalový recyklát frakce 0-11 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
160.00 Kč/t
CENA S DPH
193.60 Kč/t

ASFALTOVÝ 0-32

Asfalový recyklát frakce 0-32 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
160.00 Kč/t
CENA S DPH
193.60 Kč/t

ASFALTOVÝ FRÉZOVANÝ 0-40

Asfalový recyklát frézovaný frakce 0-40 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
160.00 Kč/t
CENA S DPH
193.60 Kč/t

ASFALTOVÝ 0-100

Asfalový recyklát frakce 0-100 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
130.00 Kč/t
CENA S DPH
157.30 Kč/t

ASFALTOVÝ DRCENÝ TŘÍDĚNÝ 32-63

Asfalový recyklát drcený tříděný frakce 32-63 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
160.00 Kč/t
CENA S DPH
193.60 Kč/t

ASFALTOVÝ DRCENÝ TŘÍDĚNÝ 63-150

Asfalový recyklát drcený tříděný frakce 63-150 je vhodný při výstavbách obslužných a lesních komunikací, kde je nutnost použít kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V kombinaci použití hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu lze dosáhnout bez složitější mechanizace velmi dobré kvality obslužné nebo polní cesty.

CENA BEZ DPH
160.00 Kč/t
CENA S DPH
193.60 Kč/t

BETONOVÝ 0-16

Betonový recyklát frakce 0-16 je možné použít do násypů těles kominikací, k zásypům a obsypům inženýrských sítí, ale má více lepší hodnoty únosnosti a nasákavosti. Materiál je dobře zhutnitelný.

CENA BEZ DPH
200.00 Kč/t
CENA S DPH
242.00 Kč/t

BETONOVÝ 0-32

Betonový recyklát frakce 0-32 je možné použít jako náhrada kameniva při budování podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než za použití směsného recyklátu. Materiál je dobře zhutnitelný.

CENA BEZ DPH
200.00 Kč/t
CENA S DPH
242.00 Kč/t

BETONOVÝ 0-100

Betonový recyklát frakce 0-100 je možné použít jako náhrada kameniva při budování a opravách místních a účelových komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát ze směsné stavební suti.

CENA BEZ DPH
170.00 Kč/t
CENA S DPH
205.70 Kč/t

BETONOVÝ 32-63

Betonový recyklát frakce 32-63 je možné použít jako náhrada kameniva při budování a opravách místních a účelových komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát ze směsné stavební suti.

CENA BEZ DPH
200.00 Kč/t
CENA S DPH
242.00 Kč/t

BETONOVÝ 63-120

Betonový recyklát frakce 63-120 je možné použít jako náhrada kameniva při budování a opravách místních a účelových komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát ze směsné stavební suti.

CENA BEZ DPH
200.00 Kč/t
CENA S DPH
241.00 Kč/t

SMĚSNÝ 0-22

Směsný recyklát frakce 0-22 je velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikace, dále také zásypům IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí.

CENA BEZ DPH
100.00 Kč/t
CENA S DPH
121.00 Kč/t

SMĚSNÝ 0-32

Směsný recyklát frakce 0-32 je vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro násypy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací.

CENA BEZ DPH
100.00 Kč/t
CENA S DPH
121.00 Kč/t

SMĚSNÝ 0-100

Směsný recyklát frakce 0-100 je vhodný při terénních úpravách, jako podkladní vrstva komunikací, parkovišť, sportovišť, pro zpevnění lesních a zemědělských cest.

CENA BEZ DPH
100.00 Kč/t
CENA S DPH
121.00 Kč/t

SMĚSNÝ 20-80

Směsný recyklát frakce 20-80 je vhodný pro výstavbu obslužných a lesních komunikací. Velmi často se používá pro výstavbu dočasné drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích.

CENA BEZ DPH
110.00 Kč/t
CENA S DPH
133.10 Kč/t

SMĚSNÝ TŘÍDĚNÝ 32-63

Směsný tříděný recyklát frakce 32-63 je vhodný pro výstavbu obslužných a lesních komunikací. Velmi často se používá pro výstavbu dočasné drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích.

CENA BEZ DPH
110.00 Kč/t
CENA S DPH
133.10 Kč/t

SUCHÝ BETON

C 8/10

Suchý beton neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu a obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce.

CENA BEZ DPH
1 650.00 Kč/m³
CENA S DPH
1 996.50 Kč/m³

C 12/15

Suchý beton neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu a obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce.

CENA BEZ DPH
1 800.00 Kč/m³
CENA S DPH
2 178.00 Kč/m³

C 16/20

Suchý beton neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu a obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce.

CENA BEZ DPH
1 890.00 Kč/m³
CENA S DPH
2 286.90 Kč/m³

C 20/25

Suchý beton neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu a obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce.

CENA BEZ DPH
2 070.00 Kč/m³
CENA S DPH
2 504.70 Kč/m³

C 25/30

Suchý beton neobsahuje žádnou přidanou záměsovou vodu a obsahuje pouze vlhkost z kameniva. Před zpracováváním betonu na stavbě je vhodné jej přemíchat v míchačce.

CENA BEZ DPH
2 170.00 Kč/m³
CENA S DPH
2 625.70 Kč/m³

ZEMINA

ZEMINA KOPANÁ

Jedná se o zeminu, která vznikla při zakládání staveb, kopáním základů nebo terénními úpravami.

CENA BEZ DPH
70.00 Kč/t
CENA S DPH
84.70 Kč/t

ZEMINA TŘÍDĚNÁ

Zemina tříděná je vhodná k dorovnání terénních nerovností zejména kolem novostaveb nebo jako základ pro budoucí trávníky.

CENA BEZ DPH
220.00 Kč/t
CENA S DPH
266.20 Kč/t
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
- hotově
- převodním příkazem se splatností 14 dnů / pouze u prověřených zákazníků /

CENÍK PLATNÝ:
- od 01.05.2019